Makra i raporty

Sterowanie akcjami makr za pomocą warunków

W warunek można użyć dowolnego wyrażenia, którego wynikiem jest wartość typu Prawda/Fałsz lub Tak/Nie. Akcja makra zostanie wykonana, jeśli warunek będzie mieć wartość „Prawda” (lub „Tak”).

Aby wprowadzić warunek dla akcji makra, najpierw należy wyświetlić kolumnę Warunek w Konstruktorze makr: 
Na karcie Projektowanie w grupie Pokazywanie/ukrywanie kliknij przycisk Warunki Obraz przycisku.

W kolumnie Warunek wpisz wyrażenie. Wyrażenia nie należy poprzedzać znakiem równości (=). Aby zastosować warunek do kilku akcji jednocześnie, w każdym kolejnym wierszu wpisz .... Przykład:

Warunek zastosowany do kilku akcji makr

 

Przykłady warunków makr

Wyrażenie

Warunek Wykonania Akcji

[Miasto]="Paryż"

Paryż jest wartością formantu Miasto w formularzu, z poziomu którego zostało uruchomione makro.

DCount("[IDZamówienia]", "Zamówienia")>35

Istnieje więcej niż 35 elementów w polu IDZamówienia tabeli Zamówienia.

DCount("*", "Opisy zamówień", "[IDZamówienia]= Forms![Zamówienia]![IDZamówienia]")>3

W tabeli Opisy zamówień istnieją więcej niż 3 elementy, dla których pole IDZamówienia jest zgodne z polem IDZamówienia w formularzu Zamówienia.

[DataWysyłki] Between #2-lut-2007# And #2-mar-2007#

Wartość pola DataWysyłki w formularzu, z poziomu którego zostało uruchomione makro, zawiera się w przedziale od 2-lut-2007 do 2-mar-2007.

Forms![Produkty]![StanMagazynu]<5

Wartość pola StanMagazynu w formularzu Produkty jest mniejsza niż 5.

IsNull([Imię])

Wartość Imię w formularzu, z którego zostało uruchomione makro ma wartość Null (nie ma wartości). Wyrażenie to jest równoważna [Imię] jest wartości Null.

[Kraj]="Wielka Brytania" And Forms![PodsumowaniaSprzedaży]! [PodsumowaniaZamówień]>100

Wartość pola Kraj w formularzu, z poziomu którego zostało uruchomione makro, jest równa Wielka Brytania, a wartość w polu PodsumowaniaZamówień formularza PodsumowaniaSprzedaży jest większa niż 100.

[Kraj] In ("Francja", "Włochy", "Hiszpania") And Len([KodPocztowy])<>5

Pole Kraj w formularzu, z poziomu którego zostało uruchomione makro, ma wartość Francja, Włochy lub Hiszpania, a długość kodu pocztowego jest inna niż 5 znaków.

MsgBox("Czy potwierdzasz zmiany?",1)=1

Został kliknięty przycisk OK w oknie dialogowym, w którym funkcja MsgBox wyświetliła komunikat Czy potwierdzasz zmiany?. Jeśli w oknie dialogowym został kliknięty przyciskAnuluj, program Access zignoruje akcję.

[ZmienneTymczasowe]![MojaZmienna]=43

Wartość tymczasowa MyVar zmiennych (utworzone przy użyciu akcji makra Ustawzmiennątymczasową ) jest równa 43.

[BłądMakra]<>0

Wartość właściwości Liczba obiekt BłądMakra nie jest równa 0, co oznacza, że wystąpił błąd w makrze. Za pomocą tego warunku można używać w połączeniu z Wyczyśćbłądmakra i akcje makra PrzyBłędzie , aby kontrolować, co się dzieje, gdy wystąpi błąd.

 Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl