Makra i raporty

Tworzenie nowego raportu

 

Krok 1. Wybieranie źródła rekordów

Źródłem rekordów raportu może być tabela, nazwana kwerenda lub kwerenda osadzona. Źródło rekordów musi zawierać wszystkie wiersze i kolumny danych, które mają być wyświetlane w raporcie.

--- Jeśli potrzebne dane znajdują się w istniejącej tabeli lub kwerendzie, zaznacz tabelę lub kwerendę w okienku nawigacji

--- Jeśli źródło rekordów jeszcze nie istnieje, wykonaj jedną z następujących czynności

--- --- Użyj narzędzia Pusty raport lub

--- --- Utwórz tabelę lub kwerendę zawierającą dane, których chcesz użyć, zaznacz je w okienku nawigacji

Krok 2. Wybieranie narzędzia raportu

Narzędzia raportów znajdują się na wstążce na karcie Tworzenie w grupie Raporty. W poniższej tabeli krótko opisano, do czego służą poszczególne narzędzia:

Raporty zgodne z siecią Web

Raporty tworzone przy użyciu tych narzędzi są zgodne z funkcją Publikuj w usługach Access Services i będą renderowane w przeglądarce. Obiekty zgodne z siecią Web są wskazywane przez obraz globu na ikonie obiektu.

Obraz Przycisku

Narzędzie

Opis

Obraz przycisku

Raport

Służy do tworzenia prostego, tabelarycznego raportu, zawierającego wszystkie pola ze źródła rekordów wybranego w okienku nawigacji.

Obraz przycisku

Pusty raport

Służy do otwierania pustego raportu w widoku układu oraz wyświetlania okienka zadań Lista pól. Podczas przeciągania pól z okienka Lista pól do raportu w programie Access jest tworzona kwerenda źródła rekordów.

Raporty klienta

Raporty utworzone przy użyciu tych narzędzi nie są zgodne z funkcją Publikuj w usługach Access Services. Po dodaniu do bazy danych sieci Web raportów klienta nadal będzie można publikować tę bazy danych, ale raporty klienta nie będą dostępne w przeglądarce. Z raportu klienta będzie można jednak korzystać, gdy baza danych zostanie otwarta w programie Access.

Obraz Przycisku

Narzędzie

Opis

Obraz przycisku

Raport

Służy do tworzenia prostego, tabelarycznego raportu, zawierającego wszystkie pola ze źródła rekordów wybranego w okienku nawigacji.

Obraz przycisku

Projekt raportu

Służy do otwierania w widoku projektu pustego raportu, do którego można dodać tylko potrzebne pola i formanty.

Obraz przycisku

Pusty raport

Służy do otwierania pustego raportu w widoku układu oraz wyświetlania okienka zadań Lista pól. Podczas przeciągania pól z okienka Lista pól do raportu w programie Access jest tworzona kwerenda osadzona, która jest przechowywana we właściwości Źródło rekordów raportu.

Obraz przycisku

Kreator raportów

Służy do wyświetlania kreatora o wielu krokach, który umożliwia określenie pól, poziomów grupowania/sortowania i opcji układu. Na podstawie dokonanych wyborów w kreatorze jest tworzony raport.

Obraz przycisku

Etykiety

Służy do wyświetlania kreatora umożliwiającego wybranie standardowych lub niestandardowych rozmiarów etykiet, a także pól, które mają być wyświetlane, oraz sposobu ich sortowania. Na podstawie dokonanych wyborów w kreatorze jest tworzony raport etykiet.

 

Krok 3. Tworzenie raportu

 1. Kliknij przycisk narzędzia, którego chcesz użyć. Jeśli zostanie wyświetlony kreator, postępuj zgodnie z wyświetlanymi w nim instrukcjami, a na ostatniej stronie kliknij pozycję Zakończ.

  W programie Access zostanie wyświetlony raport w widoku układu.

 2. Formatuj raport, aby nadać mu odpowiedni wygląd:

  --- Zmieniaj rozmiary pól i etykiet, zaznaczając je, a następnie przeciągając ich krawędzie do momentu uzyskania odpowiedniego rozmiaru.

  --- Przenieś pole, zaznaczając je (wraz z jego etykietą, jeśli jest dostępna), a następnie przeciągając w nowe miejsce.

  --- Kliknij prawym przyciskiem pole i, korzystając z poleceń w menu skrótów, scal lub podziel komórki, usuń lub zaznacz pola albo wykonaj inne czynności związane z formatowaniem.

  --- Ponadto, aby uatrakcyjnić raport i poprawić jego czytelność, można skorzystać z funkcji opisanych w poniższych sekcjach.

 

Przykładowe raporty: 

 

 Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2019 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl