Makra i raporty

Raporty

Raport to obiekt bazy danych używany do wyświetlania i podsumowywania danych. Raporty umożliwiają rozpowszechnianie lub archiwizowanie migawek danych przez ich wydrukowanie, przekonwertowanie na pliki PDF lub XPS albo eksportowane do innych formatów plików.

Raport Pracownik w widoku Podgląd wydruku

Raporty mogą zawierać szczegóły dotyczące poszczególnych rekordów, podsumowania wielu rekordów lub zarówno jedno, jak i drugie. Za pomocą raportów programu Access można utworzyć etykiety na potrzeby wysyłki lub w innych celach.

 

Utworzenie raportów „niezwiązanych”, w których nie są wyświetlane dane, jest możliwe, ale na potrzeby tego artykułu przyjęto, że raport jest powiązany ze źródłem danych, takim jak tabela lub kwerenda.Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl